Дата / Час


петък 29 май 2015 - 06:17:52
изглед за печат
Камелия Караджова – старши експерт „Социална политика, младежки дейности, интеграция и стратегическо планиране” в Областна администрация Търговище взе участие в кръгла маса, на която местната общност и институции бяха запознати със специфичните проблеми и трудности, които срещат хората с увреждания. Инициативата е по Проект «Широко отворени очи», насочен към безработни с увреден слух младежи и имащ за цел повишаване степента им на общуване чрез средствата на фотографията.

По време на кръглата маса бяха набелязани конкретни стъпки за преодоляване на идентифицираните проблеми, възпрепятстващи пълноценната интеграция на хората с увреден слух. Г-жа Караджова направи предложение да бъде организирана информационна среща между бизнеса на Търговище, Агенцията по заетостта и организацията на деца с увреден слух. В края на дискусията в „Бизнес център – Бизнес инкубатор-Търговище” всички присъстващи се обединиха около мнението, че трябва да се даде по-голяма гласност на проблемите на тези хора. Стана ясно още, че предстои стартирането на сайт по проекта, в който ще се включат няколко от 18-те участници, както и че техните снимки ще бъдат подарени на институциите в града.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище