Дата / Час


вторник 28 юли 2015 - 11:47:59
изглед за печат
Със заповед № 276/27.07.2015 г. на Областния управител на Област Търговище Светлин Бонев, са одобрени плановете на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр. Търговище за кадастрални райони:

- 73626.96, 73626.160, 73626.161, 73626.162, 73626.163, 73626.164, 73626.165, 73626.167, 73626.168, 73626.169, 73626.170, 73626. 171, 73626.172, 73626.173, 73626.175 и 73626.202 в м. „Драка”

- 73626.155, 73626.156 и част от 73626.209 в м. „Драка – Б”

-73626.180 и част от 73626.201 в м. „Кованлък”

-73626.157 73626.117 в м. „Серсема”

-73626.153 и 73626.531 в м. „Юкя”

-73626.516 в м. „Разбойненска кория”

-73626.150, 73626.151, 73626.330, 73626.332 и 73626.532 в м. „Чокя”

След обнародване на заповедта в Държавен вестник и обявяването й от община Търговище, плановете ще бъдат изложени в сградата на общинската администрация, стая №44 на 2 етаж. Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област Търговище през Административен съд – Търговище в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище