Дата / Час


сряда 16 януари 2019 - 15:32:41
изглед за печат
Днес, 16.01.2019 г., в заседателната зала на Областна дирекция „Земеделие” Търговище се проведе работна среща с директорите на средните училища, които осъществяват прием след VII клас. На нея присъстваха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, представители на бизнеса и работодателски организации, експерти от трите Бюра по труда в областта, от общинските администрации и др. Срещата се организира от Регионалното управление на образованието.
Директорите на 14 училища представиха мотивите и предложенията си за професиите и специалностите, които предлагат да бъдат включени в държавния план-прием (ДПП) за учебната 2019/2020 година. Предложенията им са съобразени с потребностите на пазара на труда, с интересите на учениците, както и с Правилата за планиране и реализиране на ДПП, които тази година Министерството на образованието изготви в помощ на образователните институции.
„Ежедневно се срещам с бизнеса по различни поводи. Едно е ясно – имаме недостиг на работна ръка. За да се случват нещата обаче, директорите на училищата и представителите на бизнеса трябва да вървят ръка за ръка и да си сътрудничат взаимно”, заяви областният управител. Той посъветва директорите да презентират пред родителите по най-привлекателния начин специалностите, които училищата предлагат, като наблегнат на възможната професионална реализация на завършващите.
В края на срещата експерт от Бюрото по труда в Търговище представи накратко най-търсените професии, според проведени анкетни проучвания сред работодатели за потребностите от квалифицирана работна ръка. Представителите на бизнеса също взеха отношение, като подчертаха, че изпитват голяма нужда от добре подготвени специалисти в различни сфери.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище