Дата / Час


понеделник 22 май 2023 - 14:23:44
изглед за печат
Днес, под председателството на заместник областния управител Валери Симеонов в пресцентъра на областна администрация –Търговище се сформира и проведе първото си заседание междуведомствена комисия, в чийто състав влизат експерти от областната администрация- Търговище , държавна агенция за метрологичен и технически надзор, басейнови дирекции, РИОСВ, напоителни системи , ОД на МВР и РДППЗН. Съгласно действащата нормативна база, към областният управител веднъж годишно се създава такава междуведомствена комисия, в състава на която се включват представители на изброените институции.

Целта на сформиране на тази комисия е да бъдат проверени язовирите в нашата област. Ще се провери техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Комисията ще състави констативни протоколи след всяка една проверка, в които ще се отразят констатации и предписания към собствениците, като за неизпълнение на предписанията от предходни проверки ще бъде съставен акт на установяване на административно нарушение .

Проверките на язовирите в нашата област започват от 06.06.2023г.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище