Дата / Час

Община ПоповоОБЩИНА ПОПОВО

Адрес: гр. Попово 7800 бул. "Ал. Стамболийски" № 2

Официален сай:www.popovo.bg

E- mai: obstina@popovo.bg

Общата територия на община Попово е 832,9 кв.м., което е 30.7% от територията на област Търговище. Общината граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница.
Община Попово е с население от 28775 жители (2011г.) и включва 35 населени места.

Едно от най-силните конкурентни предимства на oбщината е нейното благоприятно географско разположение спрямо международните инфраструктурни коридори. Този фактор, както досега, така и в перспектива ще оказва положително влияние върху социално-икономическото развитие. Община Попово се намира в средата на триъгълник, затворен от главен път Е-85 /Русе-В.Търново/, Е-70 /Шумен-Русе/ и Е-71 /София-В.Търново-Варна/, които са елементи на Европейската транспортна мрежа. Чрез тях се осигурява достъп до ГКПП Русе /97 км./, а през него достъп до Северна, Централна и Източна Европа по р. Дунав, с шосейна пътна и железопътна връзка. Следователно община Попово се намира в непосредствена близост и под въздействието на Общоевропейските транспортни коридори №7 и №9. В съответствие с проекта за автомагистрала “Хемус” през територията на общината ще преминава една от активните комуникационни оси “изток-запад”, което ще подобри в още по-голяма степен транспортните и социално-икономическите връзки на района. Всичко това е предпоставка за оформянето на Попово като естествен комуникационен център в тази част на страната, както и добрите възможности на общината за развитие на активни интеграционни взаимоотношения както със съседните, така и с Черноморските области.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище