Дата / Час

Община Антоново


ОБЩИНА АНТОНОВО

Адрес: гр. Антоново 7970 бул. "Тузлушки герой" № 26

Официален сай:www.antonovo.bg

E- mail: ant_nov@infotel.bg

Община Антоново е разположена в югозападната част на област Търговище. На север, североизток и изток граничи с общините Попово, Търговище и Омуртаг (Търговищка област), на югоизток – с община Котел (Сливенска област), а на югозапад и на северозапад – с общините Елена, Златарица и Стражица (Великотърновска област). Община Антоново се явява като гранична за споменатите три области. В посочените граници заема площ от 479 кв. км. Общината се намира изцяло в Предбалкан и попада в умерено – континенталната климатична област.

Съгласно данните от последното преброяване (2011г.) в община Антоново живеят 6262 души или 5,18% от населението на област Търговище.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище