Дата / Час

Здравеопазване
В област Търговище системата на здравеопазването е сравнително добре развита и като цяло покрива нуждите от здравна помощ на областта. На територията на областта се намират 5 болнични заведения с капацитет общо 655* легла, от тях многопрофилни болници 3 с капацитет 594* легла, специализирани болници 2 с капацитет 61* легла. По общини болничните заведения са:
• Община Търговище – 3 болнични заведения - “МБАЛ–Търговище” АД, Специализирана хирургична болница за активно лечение “СХБАЛ д-р Папуров” и Специализирана очна болница за активно лечение “СОБАЛ д-р Тасков“, обслужващи населението на всички общини от областта, както и от съседните области Разград, Шумен и Сливен;
• Община Попово - 1 болнично заведение - “МБАЛ-Попово” ЕООД, обслужваща населението на общините Попово и Опака;
• Община Омуртаг – 1 болнично заведение - “МБАЛ- Омуртаг” ЕАД, обслужваща населението на общините Омуртаг и Антоново, както и на съседните общини извън областта Котел и Върбица.

В областта липсват специализирани лечебни заведения за лечение на психични и онкологични заболявания. Дейността се осигурява от психиатричните отделения при “МБАЛ- Търговище” ЕАД и “МБАЛ- Омуртаг” ЕАД и междуобластен Комплексен онкологичен център (КОЦ) – гр. Шумен.

Заведения за извънболнична помощ – на територията на областта има 32* заведения за извънболнична помощ с капацитет общо 13* легла.

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността на населението на един лекар за областта е 336 души.

Осигуреността на населението на един лекар по дентална медицина за областта е 1891 души.

*- Капацитет на броя легла към 31.12.2018 г.

Спешна помощ. Системата за спешна медицинска помощ в област Търговище се състои от: ЦСМП - Търговище (обслужва населението на всичките общини) с разкрити 4 филиала:
• ФСМП гр. Търговище обслужва населението на община Търговище;
• ФСМП гр. Попово обслужва населението на общините Попово и Опака;
• ФСМП гр. Омуртаг обслужва населението на община Омуртаг;
• ФСМП гр. Антоново обслужва населението на община Антоново.
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище