Дата / Час

ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - ТЪРГОВИЩЕ
ОСНОВАНИЕ: Областна координационна група за учене праз целия живот в област Търговище е създадена на основание чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията за осигуряване на ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на областна политика за увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни.

СЪСТАВ:

1. ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР: Главен секретар на Областна администрация – Търговище

2. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР: Представител на Регионално управление на образованието – Търговище

3. СЕКРЕТАР: Главен експерт в дирекция „АКРРДС“ в ОА – Търговище

и ЧЛЕНОВЕ:

4. Директор дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация – Търговище
5. Представител на Община Търговище
6. Представител на Община Попово
7. Представител на Община Омуртаг
8. Представител на Община Антоново
9. Представител на Община Опака
10. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – Търговище
11. Представител на ТСБ – Търговище
12. Представител на РЕКИЦ – Търговище
13. Представител на РБ „Петър Стъпов“ - Търговище
14. Представител на КНСБ – Търговище
15. Представител на Подкрепа - Търговище
16. Представител на ТПП Търговище
17. Представител на ПТГ „Цар Симеон Велики“, Търговище
18. Представител на ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово
19. Представител на ПГТХВТ „Алеко Константинов“, Търговище
20. Представител на ПГТрЛП - Омуртаг
21. Представител на ПГТЛП - Попово
22. Представител на ПГЕС - Търговище
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище