Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - ТЪРГОВИЩЕ
ОСНОВАНИЕ: Областния съвет по правата на хората с увреждания в област Търговище е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
СЪСТАВ:
1. Председател: Областен управител на област Търговище
2. Секретар: експерт от Областна администрация Търговище
Членове:
3. Главен секретар на Областна администрация – Търговище
4. Директор дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация – Търговище
5. Специалист в Областна администрация – Търговище
6. Представител на Община Търговище
7. Представител на Община Попово
8. Представител на Община Омуртаг
9. Представител на Община Антоново
10. Представител на Община Опака
11. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – Търговище
12. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – Попово
13. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – Омуртаг
14. Представител на Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище
15. Представител на РД „Социално подпомагане“ – Търговище
16. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище
17. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Попово
18. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Омуртаг
19. Представител на РЗИ – Търговище
20. Представител на КНСБ – Търговище
21. Представител на Подкрепа - Търговище
22. Представител на ТПП Търговище
23. Представител на АИКБ Търговище
24. Представител на РО на Съюза на инвалидите в България
25. Представител на Агенция за хора с увреждания
26. Директор на СУУУС „Св.Иван Рилски“- Търговище
27. Представител на Комисията за защита от дискриминациятаПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище