Дата / Час

Информация относно Covid-19
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМинистерство на здравеопазванетоМинистър на здравеопазванетоЗАПОВЕДReco verable Sign atu reX РД-01-173/18.03.2021 г. документ, регистриран от:Sign ed by: Ivo Cvetan o v Man ch evНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609на Министерския съвет от 28август2020 г., Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.и предложение от Главния държавен здравен инспектор
.
Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

За въпроси и отговори относно новия коронавирус се обръщайте към госпожа Тодорина Филева на телефон +35960164001 в РЗИ-Търговище.


СПОДЕЛЯМЕ ЗДРАВНИЯ СИ СТАТУС ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
БЕЗПЛАТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ VIRUSAFE ВЕЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО.
От днес всеки гражданин може да изтегли безплатно мобилното приложение ViruSafe, което ще ни свързва с властите. Идеята е да се събират данни за здравето на хората.
В мобилното приложение има няколко въпроса за симптоматиката на заболяването. Използвайки апликацията, всички здравни власти, които отговарят по ограничаването на COVID-19 у нас ще получат информация за нашето състояние.
Достъп до базата данни имат институциите, които са определени в заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Мобилното приложение може да изпраща данни за локация, само когато потребителят се е съгласил за това.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Относно:Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:
Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ОтвориВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Относно:Облекчен режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти.
Отвори


Заповед №100 /18.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно:Пропускателния режим в сградата на областна администрация - Търговище.
Отвори


Заповед №101/19.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно: Изменение на Заповед №91 от 13.03.2020г. на областния управител на област Търговище
Отвори


Актуализирана Заповед №91 /13.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно: Извънредно заседание на Областния медицински съвет и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Търговище.
Отвори


Заповед №81 /08.03.2020 г.
Относно: Извънредно заседание на Областния медицински съвет.
Отвори


Протокол от 08.03.2020г. от проведено извънредно заседание на Областния медицински съвет - област Търговище
Отвори


Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище