Дата / Час

Информация относно Covid-19
П Р О Т О К О Л №5 На 10 август 2020 г. в пресцентъра на Областна администрация – област Търговище се проведе заседание на Областния координационен щаб в област Търговище, в състав определен със Заповед №259/14.07.2020 г. на Областния управител на област Търговище, с цел координиране, организиране на действията на компетентните държавни органи, във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID – 19, беше свикан Съвета.
.


Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

За въпроси и отговори относно новия коронавирус се обръщайте към госпожа Тодорина Филева на телефон +35960164001 в РЗИ-Търговище.


СПОДЕЛЯМЕ ЗДРАВНИЯ СИ СТАТУС ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
БЕЗПЛАТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ VIRUSAFE ВЕЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО.
От днес всеки гражданин може да изтегли безплатно мобилното приложение ViruSafe, което ще ни свързва с властите. Идеята е да се събират данни за здравето на хората.
В мобилното приложение има няколко въпроса за симптоматиката на заболяването. Използвайки апликацията, всички здравни власти, които отговарят по ограничаването на COVID-19 у нас ще получат информация за нашето състояние.
Достъп до базата данни имат институциите, които са определени в заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Мобилното приложение може да изпраща данни за локация, само когато потребителят се е съгласил за това.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Относно:Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:
Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ОтвориВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Относно:Облекчен режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти.
Отвори


Заповед №100 /18.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно:Пропускателния режим в сградата на областна администрация - Търговище.
Отвори


Заповед №101/19.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно: Изменение на Заповед №91 от 13.03.2020г. на областния управител на област Търговище
Отвори


Актуализирана Заповед №91 /13.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно: Извънредно заседание на Областния медицински съвет и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Търговище.
Отвори


Заповед №81 /08.03.2020 г.
Относно: Извънредно заседание на Областния медицински съвет.
Отвори


Протокол от 08.03.2020г. от проведено извънредно заседание на Областния медицински съвет - област Търговище
Отвори


Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище