Дата / Час

Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19
Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.
Отвори


Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.
Отвори


Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г.
Отвори


Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.
Отвори


Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-549/ 30.09.2020
Отвори


Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г.
Отвори
Заповед № РД-01-404/15.07.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г.
Отвори
Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-388/07.07.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-372/30.06.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-371/30.06.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-369/30.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-347/19.06.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-341/17.06.2020 г.
Отвори
Заповед № РД-01-339/17.06.2020 г.
Отвори
Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-337/13.06.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-336/12.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-335/12.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-334/12.06.2020 г..
Отвори


Заповед № РД-01-333/12.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-332/12.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
ОтвориЗаповед № РД-01-181/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
ОтвориЗаповед № РД-01-99/26.02.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-02-34/26.02.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
ОтвориЗаповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-01-301/03.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г. (Отменен със Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.) на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
ОтвориЗаповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-01-285/29.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Приложение № 2 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.
Отвори


Приложение № 4 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.
Отвори


Приложение № 5 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на временни мерки
ОтвориЗаповед № РД-01-274/21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на временна забрана
Отвори
Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 20 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
Отвори
Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Наредба
ОтвориЗаповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, , считано от 19.05.2020 г. до 14.06.2020 г.
ОтвориЗаповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15.05.2020 г. до 14.06.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно:
Отвори


Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно:
Отвори


Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно:
Отвори


Заповед № РД-01-263/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно:
Отвори


Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно:
Отвори


Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: За допълнение на Заповед
Отвори


Заповед № РД-01-255/08.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: За допълнение на Заповед
ОтвориЗаповед № РД-01-253/07.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповед
Отвори
Заповед № РД-01-252/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповеди
ОтвориЗаповед № РД-01-251/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповеди
Отвори
Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповеди
Отвори


Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповед
Отвори
Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповед
Отвори
Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповед
Отвори

Заповед №РД-01-245/30.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповед
Отвори
Заповед №РД-01-243/29.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на заповед №РД-01-225
ОтвориЗаповед № РД-01-241/28.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г.
Отвори

Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Промяна на заповед
Отвори

Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно:
Отвори
Заповед № РД-01-237/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Допълване на Заповед № РД-01-141
Отвори
Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-01-231/23.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Временна забрана за влизане на територията на Република България
ОтвориЗаповед № РД-01-229/22.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Отвори


Заповед № РД-01-226/21.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Частична отмяна на Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на град София
Отвори


Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Затваряне на пазари и тържища.
Отвори


Заповед № РД-01-200/13.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Здопълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.19 г., Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г., Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № РД-01-341/27.11.2019 г. ,Заповед № РД-01-365/10.12.2019 г., Заповед № РД-01-6/09.01.2020 г., Заповед № РД-01-48/05.02.2020 г., Заповед № РД-01-50/07.02.2020 г., Заповед № РД-01-92/17.02.2020 г., Заповед № РД-01-151/25.03.2020 г. ,Заповед № РД-01-164/27.03.2020 г. и Заповед № РД-01-185/07.04.2020 г.
ОтвориЗаповед № Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г на Министъра на здравеопазването.
Относно: Затваряне на пазари и тържища.
Отвори


Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Задължително носене на лични предпазни средства на обществени места.
Отвори


Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Сезонните земеделски работници и лицата, които обработват собствени земеделски площи
Отвори


Заповед № Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Удължаване на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г.
Отвори


Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Национална информационна система за борба с COVID-19
Отвори


Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Временно ограничение на пътуванията
Отвори


Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.
ОтвориЗаповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Изменение на Заповеди № РД-01-168/30.03.2020 г. ; РД-01-154/26.03.2020г. и предходни
Отвори


Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Поставяне на защитни маски.
Отвори


Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Удължаване срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12.04.2020 г..
Отвори


Заповед № РД-01-143 /20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Относно:Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г..
Отвори


Заповед № РД-01-130 /17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Относно:Въвеждане на 14 дневен карантинен период.
Отвори


Заповед № РД-01-129 /16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Относно:Въвеждане на домашна изолация..
Отвори


Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Отвори


Актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България.
Отвори


Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Регистрирани случаи на COVID19 на територията на областите Габрово и Плевен.
Отвори


Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Регистрирани случаи на COVID19 на територията на областите Габрово и Плевен.
Отвори
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище