Дата / Час

Декларации по ЗПКОНПИ

Заемана Длъжност

Име и фамилия

Декларации
по години

Главен счетоводител Александър Тешовски

2021 2022

Специалист " Соц. политика" Александрия Цветкова 2018
Специалист Анатоли Илиянов

2020 2021

Главен специалист Валентин Василев 2018
Главен специалист Виолета Ставрева 2020 2021 2022
Директор на ДИРЕКЦИЯ АКРРДС Георги Георгиев

2020 2021 2022

Младши експерт Десимира Василева

2020 2021

Административно обслужване Диян Йонков 2020
Главен експерт Дияна Петрова

2020 2021 2022

Главен специалист Донка Стамболова 2020
Специалист Елена Колева 2019
Главен юрисконсулт Елина Драгиева

2019 2020 2021 2022

Главен специалист Ивайло Иванов

2020 2021

Главен експерт Константина Моллова

2020 2021 2022

Главен експерт Мая Тодорова

2019 2020 2021 2022

Главен експерт Мирослава Николова

2020 2021 2022

Технически сътрудник Невена Стоянова

2018 2020 2021 2022

Младши експерт Петя Анева
Старши експерт Пламен Георгиев
Старши експерт Сабри Орцев
Младши експерт Славомира Живкова

2020 2021 2022

Главен юрисконсулт Татяна Тодорова

2020 2021 2022

Главен експерт Тюркян Хайрулла 2020 2021 2022
Главен специалист Ферихан Ахмедова 2019 2020
Главен специалист Юлиян Иванов

2020

Главен експерт Стефка Добрева 2021 2022

Младши експерт Никола Петров 2021 2022Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище