Дата / Час

Декларации по ЗПКОНПИ

Заемана Длъжност

Име и фамилия

Декларации

Специалист Анатоли Илиянов

отвори

Директор на ДИРЕКЦИЯ  АКРРДС Георги Георгиев

отвори

Младши експерт Десимира Василева

отвори

Главен експерт Дияна Петрова

отвори

Главен юрисконсулт Елина Драгиева

отвори

Главен специалист Ивайло Иванов

отвори

Главен експерт Константина Моллова

отвори

Старши експерт Мая Тодорова

отвори

Главен експерт Мирослава Николова

отвори

Технически сътрудник Невена Стоянова

отвори

Младши експерт Петя Анева
Старши експерт Пламен Георгиев
Младши експерт Сабри Орцев
Младши експерт Славомира Живкова

отвори

Главен юрисконсулт Татаяна Тодорова

отвори

Главен експерт Тюркян Хайрулла

отвориПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище