Дата / Час

Десислава Петрова - Зам.областен управител


Десислава Петрова - Заместник Областен управител на област Търговище

Десислава Петрова е от гр. Търговище. Има юридическо образование. Общински съветник от МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ” в общински съвет –Търговище. Притежава административен опит от работата си различни администрации като юрисконсулт. От 2018 година до момента назначаването си в областна администрация е била адвокат. Семейна с две деца.

РЕСОРИ

1. Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:
Процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; Младежта и науката; Заетост и социална политика; Здравеопазване; Образование; Култура; Туризъм; Спорт; Етнически и интеграционни въпроси; Неправителствени организации; Синдикати и организации на работодатели; Предложения и сигнали;

2. Отговаря за дейността на следните съвети и комисии към областния управител:
- Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие;
- Областен съвет по условия на труд;
- Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси;
- Областен съвет за социално включване и подкрепа;
- Областен съвет по правата на хората с увреждания;
- Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията;
- Комисия по ЗПГРРЛ;
- Областен съвет за тристранно сътрудничество;
- Комисията по чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации.

3. Подпомага областния управител при координиране на дейността и осъществяване на взаимодействие с общините Търтовище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака.

За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: (+359)601/6 13 25.
е-mail: desislava.petrova@tg.government.bg

Приемна

Приемно време: Всеки трети понеделник на месеца от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 28


Последни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище