Дата / Час

Ивайло Венков - Зам.областен управител


Ивайло Венков - Заместник Областен управител на област Търговище

Ивайло Валентинов Венков 10.07.1982г. гр. Попово


Завършил средно образование в Гимназия Христо Ботев гр. Попово, продължил Висше образование във ВТУ Св.Св. Кирил и Методий по специалност Право, степен магистър.

Работил като ръководител Маркетинг, управител на производствено предприятие в сферата на дървопреработването и строителството, консултант към строителна компания, съдружник и управител на търговско дружество, работа в търговски и юридически отдел на търговско дружество.

За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: +359 601 6 13 51, 6 13 28.
е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемна
Приемно време: Всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 28

РЕСОРИ

1. Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:
Административно-правно обслужване; Информационно осигуряване; Процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; Младежта и науката; Заетост и социална политика; Здравеопазване; Образование; Култура; Туризъм; Спорт; Етнически и интеграционни въпроси;
2. Отговаря за дейността на следните съвети и комисии към областния управител:
- Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие;
- Областен съвет по условия на труд;
- Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси;
- Областен съвет за социално включване и подкрепа;
- Областен съвет по правата на хората с увреждания;
- Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията;
- Комисия по ЗПГРРЛ.
3. Подпомага областния управител при координиране на дейността и осъществяване на взаимодействие с общините Попово и Опака.Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище