Дата / Час

Образование
Образование

В област Търговище съществуват 49 общообразователни училища – начални, основни, средни, профилирани и професионални; 1 специално училище - Специално училище за ученици с увреден слух „Св. Иван Рилски”;1 център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс; 1 център за подкрепа за личностно развитие– ЦСОП – Търговище и 1 специализирано обслужващо звено – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - област Търговище.

Към три професионални гимназии в областта има общежития.

В община Търговище има 21 училища, от които: 11 основни, 2 средни, 5 професионални училища, 1 специализирано - Спортно училище „Никола Симов“, 1 обединено училище - Обединено училище "Христо Ботев" с. Макариополско и 1 специално училище - Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски". В община Попово има 12 училища, от които: 9 основни и 3 професионални училища. В община Омуртаг има 10 училища, от които: 2 начални, 6 основни и 2 професионални училища. В община Антоново има 4 училища, от които: 1 начално, 2 основни и 1 средно. В община Опака има 3 училища, от които: 2 основни и 1 средно.

Предучилищното образование на територията на област Търговище се осъществява в 21 детски градини, които са целодневни, полудневни и седмични и за деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Възрастта на децата, обхванати в детските градини, е 3-6 години.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище