Дата / Час

Култура
Култура

На територията на област Търговище функционират 121 читалища, разпределени в 5 общини. Всички те са действащи и получават държавна субсидия. Нараства броят на художествените колективи към читалищата, като най-многобройни са детските състави за песни и танци и групите за автентичен фолклор. Създадени са информационни центрове в различни читалища от областта по програмата Глобални библиотеки.

На територията на областта с принос в културния живот е Регионална библиотека “Петър Стъпов” със 230 хил. библиотечни единици, която изпълнява функциите на съвременен граждански и информационен център със собствена компютърна мрежа. В областния център функционират два театъра - драматичен (с две зрителни зали за 500 и 90 места) и куклен театър (със 150 места). В областта има 1 общинска художествена галерия “Никола Маринов” в гр. Търговище, в която се съхранява най-голямата акварелна изложба в страната на български и чужди автори. Художествената галерия развива активна културна дейност, ежегодно провежда изложби “Акварел” на творци от цялата страна и Международен пленер за акварел.

На територията на областта има 4 музея, притежаващи 60 311 експонати, от които с първостепенно значение е Регионалният исторически музей, разположен в началото на възрожденския квартал “Вароша”, в близост до центъра на гр. Търговище. Състои се от пет реставрирани и адаптирани старинни сгради от XIX и XX век. В три от тях са настанени постоянни експозиции – обща историческа (в сградата на училището “Свети Седмочисленици”), археологическа (в сградата на училище “Хаджи Руси”) и етнографска (в Хаджи Ангеловата къща). Богатият фонд на музея съхранява 30 000 веществени и документални паметници от неолита до наше време. Културни институции с традиции са и общинските исторически музеи в Попово и Омуртаг. Има и две интересни етнографски сбирки в община Попово: Беломорска етнографска сбирка – с. Светлен и Капанска етнографска сбирка – с. Садина.

В областта се провеждат важни културни събития с международно и национално значение. В град Търговище: Празници на женските и девическите хорове, Дни на големия театър в малкия град, Международен фестивал на професионални спектакли за деца. Общински духов оркестър Търговище е домакин на фестивал с международно участие. В град Попово се провежда веднъж на две години Балкански кинофестивал за операторско майсторство.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище