Дата / Час

Годишен доклад за дейността през 2012 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2012 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 г. ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище