Дата / Час

Методически указания

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Методически указания

Покана за свикване на ОС_учредяване на СС

Протокол от залепване на поканата_учредяване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Споразумение за създаване на СС

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за ССО

Покана за свикване на ОС на СС

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Протокол от ОС на СС

Приложение 10

Договор СС-община

Приложение 11

Договор за целево финансиране

Декларация - нечлен на СС

КЛ областен управител

Схема_минимални помощи
Покана за свикване на ОС на
собствениците (ЕС)
Протокол от залепване на поканата за
ОС на собствениците (ЕС)

Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Изтегли всички методически указания и приложения към тях в архив
ТУК

Използвани съкращения:

СС – сдружение на собствениците
ОС – общо събрание
КЛ – контролен листПоследни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище