Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД –ТЪРГОВИЩЕ

ОСНОВАНИЕ: Областният съвет по условия на труд - Търговище е създаден на основаниечл. 43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.5, ал.2 и чл.7, ал.1, т.4 от Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд.

СЪСТАВ:

Председател: Заместник областен управител на област Търговище
Заместник председатели:
Представител на СРС на КТ „Подкрепа” - Търговище
Представител на КРИБ- Търговище
Секретар: Експерт от Областна администрация Търговище
Членове:
1. Представител на Търговско-промишлена палата - Търговище
2. Представител на Българска стопанска камара - Търговище
3. Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
4. Представител на РС на КНСБ - Търговище
5. Експерти от Областна администрацияТърговищеПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище