Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ОСНОВАНИЕ: Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Търговище е създаден на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 3 от Кодекса на труда

СЪСТАВ:
1. Председател: Областен управител на област Търговище
2. Заместник председатели:Представител на Дирекция Инспекция по труда – Търговище
3. Секретар: Експерт от Областна администрация Търговище
И Членове:
4. Представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ –Търговище;
5. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” –Търговище;
6. Представител наДирекция „Бюро по труда” – Търговище;
7. Представител наДирекция „Бюро по труда” – Попово;
8. Представител наДирекция „Бюро по труда” – Омуртаг;
9. Представител на ТД на НАП – Търговище;
10. Представител наТП на НОИ – Търговище;
11. Представител на Търговско-промишлена палата – Търговище;
12. Представител на Българска стопанска камара – Търговище;
13. Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България;
14. Представител на КРИБ- Търговище;
15. Представител на РС на КНСБ – Търговище;
16. Представител на СРС на КТ „Подкрепа” – Търговище.


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ФОРМУЛЯРИ:

За Работодатели

За Синдикати

ПРОТОКОЛИ:

Последни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище