Дата / Час

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ФУНКЦИИ

Постоянната комисия по транспорт (ПКТ) е консултативен орган на областния управител в изпълнение на функциите и задачите, определени в Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и в други нормативни документи.
Комисията подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в областта на транспорта, като изразява становища по предоставяните ѝ за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище и прави предложения до областния управител.


МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ПКТ 15.04.2021г. Отвори
ЗАСЕДАНИЕ НА ПКТ 13.05.2021г. Отвори
ЗАСЕДАНИЕ НА ПКТ 13.09.2021г. Отвори
ЗАСЕДАНИЕ НА ПКТ 26.01.2022 г. – 09.02.2022 г. Отвори
ЗАСЕДАНИЕ НА ПКТ 08.06.2023 г. – 23.06.2023 г. Отвори
ЗАСЕДАНИЕ НА ПКТ 29.09.2023 г. Отвори
ЗАСЕДАНИЕ НА ПКТ 02.01.2024 г. – 16.01.2024 Г. Отвори

ЗАПОВЕДИ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

ЗАПОВЕД № 146/15.04.2021 Г. (закриване на автобусни линии и маршрутни разписания) Отвори
ЗАПОВЕД № 178/13.05.2021 Г. (закриване на маршрутни разписания) Отвори
ЗАПОВЕД № 353/14.09.2021 Г. (закриване на маршрутни разписания) Отвори
ЗАПОВЕД № 75/21.02.2022 Г. (закриване на автобусни линии) ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище