Дата / Час

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ФУНКЦИИ

1. Разработва областна транспортна схема и осъществява координация на маршрутните разписания в нея;
2. Обсъжда предложенията за промени в маршрутните разписания от областната транспортна схема след представен протокол на съответната общинска транспортна комисия и предлага на областния управител проекти за решения;
3. Разглежда на заседание предложения за автобусни линии от републиканската транспортна схема, започващи, или завършващи, на територията на Търговищка област, след съгласуване от съответната община на Търговищка област и протокол от общинската транспортна комисия;
4. Разглежда и обсъжда възникнали спорове по изпълнение на областната транспортна схема и дава становище по спорове, касаещи републиканската транспортна схема;
5. Контролира дейността на специализираната подкомисия по транспорта

Състав на Постоянната комисия по транспорт към Областния управител на област Търговище:

1. Председател: Областен управител на област Търговище
2. Секретар: Директор дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище
и членове:
3. Главен секретар на Областна администрация – Търговище
4. Гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище
5. Представител на община Търговище
6. Представител на община Попово
7. Представител на община Омуртаг
8. Представител на община Антоново
9. Представител на община Опака
10. Представител на Областен отдел Автомобилна администрация – Търговище
11. Представител на РЖИ – Горна Оряховица
12. Представител на Областно пътно управление – Търговище
13. Представител на ОДМВР – Търговище
14. Представител на ТД на НАП – гр. Варна – ИРМ гр. Търговище
15. Представител на КАПБ
16. Представител на ТПП – Търговище
17. Представител на НСАПБ




Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище