Дата / Час

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ФУНКЦИИ

1. Разработва областна транспортна схема и осъществява координация на маршрутните разписания в нея;
2. Обсъжда предложенията за промени в маршрутните разписания от областната транспортна схема след представен протокол на съответната общинска транспортна комисия и предлага на областния управител проекти за решения;
3. Разглежда на заседание предложения за автобусни линии от републиканската транспортна схема, започващи, или завършващи, на територията на Търговищка област, след съгласуване от съответната община на Търговищка област и протокол от общинската транспортна комисия;
4. Разглежда и обсъжда възникнали спорове по изпълнение на областната транспортна схема и дава становище по спорове, касаещи републиканската транспортна схема;
5. Контролира дейността на специализираната подкомисия по транспорта

Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище