Дата / Час

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ"
Задачи на Комисията:
1. Предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;

2. Предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство;

3. Води областен регистър и картотека на военните паметници;

4. Координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общините, отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други.

Състав на „Комисия Военни паметници”

Председател: Светлин Бонев – Областен управител на Област Търговище
Зам. Председател: инж. Стефан Иванов – Заместник областен управител на Област Търговище
Секретар: инж. Петър Петров – Главен експерт ОМП в Областна администрация Търговище.
Членове:
1 Магдалена Жечева – Директор на Регионален исторически музей – Търговище
2 подп. Борислав Калчовски – Началник на Областен военен отдел – Търговище
3 Трифон Трифонов – Заместник кмет на Община Попово
4 Стела Атанасова – Директор дирекция „ГРАО” в Община Омуртаг
5 Хюсеин Ахмедов – гл. специалист в Община Антоново
6 Кръстьо Якимов – гл. експерт в Община Опака
7 Марияна Хаджиева – гл.експерт направление култура в Община Търговище
8 Марин Илиев – Председател на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Област Търговище
9 Иво Антонов – главен експерт в отдел „Социални дейности” на дирекция „Социална политика” в Министерство на отбраната
10 Кристина Томова – младши експерт в отдел „Социални дейности” на дирекция „Социална политика” в Министерство на отбраната

Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище