Дата / Час

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ"
Задачи на Комисията:
1. Предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;

2. Предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство;

3. Води областен регистър и картотека на военните паметници;

4. Координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общините, отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други.

Състав на „Комисия Военни паметници”

Председател: СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ – Областен управител на Област Търговище
Зам. Председател: ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ – Заместник областен управител на Област Търговище
Секретар: Сабри Орцев – Младши експерт ОМП и СИ в Областна администрация Търговище.
Членове:
1 Магдалена Жечева – Директор на Регионален исторически музей – Търговище
2 Диян Стоянов Вълчев – Началник на Военно окръжие – Търговище
3 Трифон Петров Трифонов – Заместник кмет на Община Попово
4 Рембие Сюлейманова Ереджебова – главен експерт в дирекция хуманитарни дейности в Община Омуртаг
5 Хюсеин Ахмедов – гл. специалист в Община Антоново
6 Мирослав Георгиев – Уредник в Регионален исторически музей – Търговище, отдел – „Опака“
7 Ивелина Ботева – гл.експерт в направление култура в Община Търговище
8 Майор о.з.инж. Димитър Николов Даскалов – Председател на клуб „Инженерни войски“ и на общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Област Търговище
9 Иво Антонов – Директор на дирекция „Социална политика и политика на военно – патриотично възпитание” в Министерство на отбраната
10 Радослав Колев – главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание” на дирекция „Социална политика и политика на военно – патриотично възпитание ” в Министерство на отбранатаПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище