Дата / Час

ПОСТОЯННА РАБОТНА ГРУПА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДМКВПМС
Състав на работната група, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стефан Иванов – Зам. областен управител
СЕКРЕТАР: Петър Петров – Гл.експерт ОМП в Областна администрация – Търговище
ЧЛЕНОВЕ:
1. Тодорка Танева – Главен секретар в Областна администрация – Търговище
2. Старши инспектор Виолин Петров – Началник група ОМП в ОД на МВР гр. Търговище
3. Инспектор Георги Митев - ВНД началник на група Планиране и превантивна дейност в РД ПБЗН гр. Търговище
4. инж. Татяна Димитрова – Гл.експерт в отдел инвестиционно-ремонтни дейности в ОПУ - гр. Търговище
5. инж. Йоан Пеев – Директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация – Търговище
6. инж. Диян Енчев – Главен експерт ГКСД в Дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище
7. инж. Кирил Кирилов – Началник отдел АКРРТУ в Дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище
8. Елина Драгиева – Главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС в Областна администрация – Търговище
9. Александър Тешовски – Главен счетоводител в Дирекция АПОФУС в Областна администрация – Търговище
10. инж. Светослав Славов - „Напоителни системи” ЕАД – клон Долен ДунавПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище