Дата / Час

ПОСТОЯННА РАБОТНА ГРУПА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДМКВПМС
Постоянна работна група за изпълнение дейности и задачи, свързани с правомощията на Областен управител, регламентирани в чл. 58 от Закона за защита при бедствия и чл.13, ал.4, чл.17, ал.1, т.4 и чл.21, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет /ПОДМКВПМС/.

Състав на работната група, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Симеонов – Зам. областен управител
СЕКРЕТАР: Сабри Орцев – младши експерт в дирекция АПОФУС - Областна администрация – Търговище
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Тодорка Танева – Главен секретар в Областна администрация – Търговище
2. Мариан Михайлов – ВПД Директор на ОД на МВР гр. Търговище
3. Диан Захариев – Инспектор по ЗН към РД ПБЗН гр. Търговище
4. инж. Петко Борисов – Началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - гр. Търговище
5. Георги Георгиев – Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище
6. Елина Драгиева – Главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Търговище
7. Александър Тешовски – Главен счетоводител в дирекция АПОФУС в Областна администрация – ТърговищеПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище