Дата / Час


понеделник 18 ноември 2019 - 16:13:30
изглед за печат
Днес, 18.10.2019г., се проведе разширено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, председателствано от областния управител г-н Митко Стайков. Участие взе и заместник-председателя на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, г-н Панайот Димитров - заместник областен управител. Целта на заседанието бе изясняване на готовността на област Търговище за предстоящия зимен сезон 2019-2020г.
В заседанието взеха участие представители на петте общински администрации на територията на областта - Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака. Областният управител изиска от същите да докладват за степента на планиране, готовност и реагиране относно снегопочистването на общинските пътни мрежи, в това число артериите в общинските центрове, връзките между населените места, както и пътищата в селата. Общините изразиха своята готовност за почистването и поддържането на пътищата. Г-н Стайков акцентира върху наличността на техника и личен състав, както и обезпечеността с инертни материали за обработка на пътната настилка при обледяване.
На заседанието присъстваха и ръководители на териториални структури и дружества, имащи отношение и задължения за осигуряване на нормалното функциониране на област Търговище при усложнена зимна обстановка – ОПУ-Търговище, ОД МВР-Търговище, РД ПБЗН-Търговище, РУО-Търговище, РЗИ-Търговище, ЦСМП-Търговище, ОС БЧК-Търговище, „МБАЛ-Търговище“ АД, „Вик“ ООД-Търговище, електроразпределителните дружества, отговорните Басейнови дирекции и регионалния отдел при Държавна агенция метрологичен и технически надзор.
Във връзка със Заповед № 429/29.10.2019г. на областния управител г-н Митко Стайков, всички институции докладваха за предприемането на мерки относно изпълняване на задълженията си през зимния сезон 2019-2020г., както и за създадената организация и разчети при усложнена зимна обстановка. Особено внимание се обърна на въпросите, засягащи почистването и поддържането на републиканската и общинската пътни мрежи, както и обезпечеността с основни стоки и услуги по всички населени места. В това число осигуреността на училищните и детските заведения с хранителни продукти, изправност на отоплителните системи, наличност на гориво за отопление, медицински персонал и медикаменти, осигурен безопасен превоз на ученици и деца.
Друг важен аспект бяха болничните заведения и осигуреното им отопление, наличност на лекарствени продукти, изправни автомобили за спешна помощ и съответно готовност на екипите. Акцентира се също така и върху медицинското осигуряване на тежко болни, пациенти на хемодиализа, както и родилките с вероятен термин 01.11.2019-31.03.2020г.
Териториалните структури на изпълнителната власт и дружествата изразиха увереност и готовност за зимно поддържане и почистване на пътищата, недопускане на бедстващи по пътните участъци или такива по населените места. Осигуряване на училища, детски градини и болнични заведения с отопление, навременно медицинско обслужване и превоз.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище