Дата / Час


понеделник 18 ноември 2019 - 16:13:30
изглед за печат
Днес, 18.10.2019г., се проведе разширено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, председателствано от областния управител г-н Митко Стайков. Участие взе и заместник-председателя на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, г-н Панайот Димитров - заместник областен управител. Целта на заседанието бе изясняване на готовността на област Търговище за предстоящия зимен сезон 2019-2020г.
В заседанието взеха участие представители на петте общински администрации на територията на областта - Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака. Областният управител изиска от същите да докладват за степента на планиране, готовност и реагиране относно снегопочистването на общинските пътни мрежи, в това число артериите в общинските центрове, връзките между населените места, както и пътищата в селата. Общините изразиха своята готовност за почистването и поддържането на пътищата. Г-н Стайков акцентира върху наличността на техника и личен състав, както и обезпечеността с инертни материали за обработка на пътната настилка при обледяване.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище