Дата / Час


сряда 13 март 2019 - 15:20:50
изглед за печат
Информираме Ви, че стартира първото за 2019-та година проучване на потребностите от работна сила чрез специално създаден от Агенцията по заетостта on-line формуляр.
Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Приканваме всички желаещи да попълнят анкетния формуляр тук
Формулярът ще може да се попълва до 22 март 2019г. (петък).
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище