Дата / Час


вторник 26 март 2019 - 20:22:40
изглед за печат
Днес, 26.03.2019 г., в Пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по транспорт под председателството на областния управител г-н Митко Стайков.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на заявление от жители на село Презвитер Козма, общ. Омуртаг, относно обезопасяване движението на пътници от обществения пътнически транспорт и изграждане на автобусна спирка по републикански път І-4 София - Варна.
2. Разни.
По т. 1 от дневния ред:
Областният управител лично се запозна със поставения проблем, като посети двете села – Презвитер Козма и Беломорци, тъй като ситуацията в двете села е идентична.

По поставения казус, представителите на „Областно пътно управление“, „Пътна полиция при ОДМВР – Търговище“ и ОО „Автомобилна администрация“ – Търговище изказаха становище, че на първокласен път София – Варна не може да се поставят и обозначат спирки на обществения транспорт. Препоръчаха Общините да си променят маршрутните разписания, със задължително влизане в селата, без спирки по първокласната републиканска пътна мрежа.
Представителите на браншовите организации на превозвачите също подкрепиха предложението за задължително влизане на автобусите в селата Презвитер Козма и Беломорци.
„С цел запазване живота и здравето на пътниците, и предотвратяване на ПТП и в предвид лично запознаване на място със ситуацията , моето категорично становище е автобусите, изпълняващи линии на обществения транспорт и специализирани превози, задължително да влизат в с. Козма Презвитер и с. Беломорци без да спират на главен път І-4 София – Варна”, заяви областният управител.
По т. 2 от дневния ред бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до обществения транспорт поставени от страна на превозвачите.
Членовете на Постоянната комисия по транспорт единодушно взеха следното решение:
На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Община Търговище и Община Омуртаг в срок до 30.04.2019 г. да внесат в Областна администрация предложения за изменение в маршрутните разписания на автобусна линия Търговище – Омуртаг, в частта отнасяща се за спирките «разклон» Козма Презвитер и «разклон» Беломорци, като слизането и качването на пътници в обществения транспорт е забранено на първокласен републкански път.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище