Дата / Час


вторник 21 май 2019 - 20:48:29
изглед за печат
Днес, 21.05.2019 г., областният управител участва в конференция за представяне на Проект -„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ , на който Областна администрация Търговище, Министерство на образованието и науката, РЗИ, Агенция по заетостта и Агенция социално подпомагане са асоциирани партньори.
„Поздравявам общината в лицето на Вашия кмет, за поредния реализиран проект. Вижда се, че община Антоново има работещ екип и всеки ден надгражда. Благодарене на проекта ще се преквалифицират хора, ще бъдат създадени нови работни места, всичко това ще доведе до по-добра реализация в пазара на труда”, заяви областният управител.
Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, към Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието и науката. Договорът е сключен на 15.05.2019 г. и ще приключи на 13.09.2020 г. Общата стойност е 710 864,94 лв.
Целта на проекта е активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус върху ромската общност. Насърчаване на семейното планиране промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности, повишаване на здравната култура също са сред целите на проекта.
Процедурата е насочена още за подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства в община Антоново в сферата на образованието, както и работа с родителите от ромската общност и от мнозинството за повишаване на интереса към образованието и въвличането им в образователния процес, с цел постигане на по-добри резултати.
На заседанието участваха представители на Агенция социално подпомагане, Агенция по заетостта, РЗИ Търговище, общински съветници, партньори на проекта и др.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище