Дата / Час


вторник 21 май 2019 - 20:48:29
изглед за печат
Днес, 21.05.2019 г., областният управител участва в конференция за представяне на Проект -„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ , на който Областна администрация Търговище, Министерство на образованието и науката, РЗИ, Агенция по заетостта и Агенция социално подпомагане са асоциирани партньори.
„Поздравявам общината в лицето на Вашия кмет, за поредния реализиран проект. Вижда се, че община Антоново има работещ екип и всеки ден надгражда. Благодарене на проекта ще се преквалифицират хора, ще бъдат създадени нови работни места, всичко това ще доведе до по-добра реализация в пазара на труда”, заяви областният управител.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище