Дата / Час


вторник 08 януари 2019 - 15:41:54
изглед за печат
Днес, 08.01.2019г., се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа в област Търговище. Съветът е консултативен орган, който следи за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (Стратегията). Председател на заседанието беше г-н Панайот Димитров – заместник областен управител.
Мониторинговият доклад за 2018г. на Стратегията беше представен от г-жа Гергана Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище и нейният екип. Докладът посочва, че общата оценка за изпълнението на Стратегията през 2018г. е добра. В областта има изградена мрежа от социални услуги, но тя не е равномерно разпределена по цялата й територия. Най-развити са социалните услуги в общините Търговище и Попово, а останалите общини изостават. Отчетено е подобрение на условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни хора, самотно живеещите и хората с увреждания чрез предоставяне на услугите личен асистент/социален асистент/домашен помощник, топъл обяд, домашен социален патронаж и обществени трапезарии.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище