Дата / Час


понеделник 30 ноември 2015 - 08:52:52
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. То беше председателствано от зам.областния управител Стефан Иванов.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Иван Топалов запозна присъстващите с картината на трудовия пазар в област Търговище. От изнесените данни стана ясно, че към края на октомври в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 8041. Иван Топалов поясни, че техният брой се увеличава с 313 в сравнение с края на септември, което е характерно за периода, когато приключва сезонната заетост и поради по-големия входящ поток се повишава нивото на безработица.

Равнището на безработица за област Търговище е 16,4%, при 15,7% през предходния месец. Най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 41,7% /813 безработни лица/, следват общините Опака – 31,8% /759/, Омуртаг – 27,5% /2123/, Попово - 14,5% /1679/, и най-ниско в община Търговище - 10,4% /2667/. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 28%, специалисти – 12%.

През октомври, постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 308 (съпоставено със септември броят им е с 85 по-малък). Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 145 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 43 безработни от областта са наети по програми за заетост през октомври. Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 187. По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през октомври са заявени 33 работни места – предимно по схемата по ОПРЧР „Младежка заетост” и по програма „Старт на кариерата”.

Директорите на 3-те ДБТ в област Търговище заявиха, че за ограничаването на темпа на растеж на регионалната безработица и стимулиране на нарастването на заетостта на пазари на труда ще продължават да насочват действията и инициативите си към ефективно трудово посредничество на първичния пазар на труда и ефикасно реализиране на утвърдения инструментариум на активната политика по заетостта.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище