Дата / Час


понеделник 30 ноември 2015 - 08:52:52
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. То беше председателствано от зам.областния управител Стефан Иванов.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Иван Топалов запозна присъстващите с картината на трудовия пазар в област Търговище. От изнесените данни стана ясно, че към края на октомври в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 8041. Иван Топалов поясни, че техният брой се увеличава с 313 в сравнение с края на септември, което е характерно за периода, когато приключва сезонната заетост и поради по-големия входящ поток се повишава нивото на безработица.

Равнището на безработица за област Търговище е 16,4%, при 15,7% през предходния месец. Най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 41,7% /813 безработни лица/, следват общините Опака – 31,8% /759/, Омуртаг – 27,5% /2123/, Попово - 14,5% /1679/, и най-ниско в община Търговище - 10,4% /2667/. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 28%, специалисти – 12%.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище