Дата / Час


четвъртък 23 юли 2020 - 13:28:53
изглед за печат
Днес, 23.07.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков бе в с. Черковна, общ. Търговище, заради подадена жалба от жителите на населеното място за проблем с водоснабдяването. Той се срещна с г-жа Айрие Чаушева – кмет на с. Черковна, г-жа Красимира Илиева – геодезист и г-н Свилен Марков - началник район Търговище към ВиК – Търговище ООД, за да обсъдят възможността за разрешаване на проблема, като се осигури алтернативен водоизточник, чрез който да се подобри водоподаването към селото.
Към момента водоснабдяването на с. Черковна се осигурява от общ водоизточник, ползван и за задоволяване питейно-битовите нужди на жителите на селата Търновца и Копрец. Заради недостиг на вода в местния водоизточник, обаче, и за трите населени места е наложен режим на водоподаването. Според експертите на ВиК-дружеството, режимът ще продължи до увеличаване дебита на вода в източника.
В тази връзка областният управител посочи какъв е алгоритъма за осигуряване на алтернативен водоизточник, който да се ползва единствено за водоподаване за питейно-битови нужди за жителите на населеното място. Своевременно г-н Стайков и експертите на ВиК-Търговище ООД извършиха оглед на дренажни шахти на съществуващ дренаж в населеното място, който от години не се ползва, тъй като няма изградена водопроводна система до селото.
Областният управител пое ангажимент да съдейства за по-бързото изпълнение на съгласувателните процедури от ангажираните институции, за да се разреши и въведе в експлоатация алтернативен водоизточник за населеното място, в което живеят близо 300 души.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище