Дата / Час


сряда 11 март 2015 - 13:13:33
изглед за печат
За първа година Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към областния управител на област Търговище организира конкурс за определяне на носители на годишните областни награди по здравословни и безопасни условия на труд. В него могат да участват предприятия от всички икономически дейности, работещи на територията на област Търговище.

Основна цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в област Търговище, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.
Кандидатите в конкурса ще се съревновават разпределени в три категории: малки, средни и големи предприятия, като всеки кандидат може да участва само в една от тези категории. Класирането ще се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответния кандидат допълнителни материали, включващи снимки, илюстрации, графики, диаграми и т.н. Възможно е да бъде организирана и среща с представители на предприятието или посещение на място от представители на Комисията на ОСУТ. Победителите във всяка от посочените три категории, ще бъдат определени от специално създадена от областния управител Светлин Бонев комисия. Класирането на участниците ще бъде обявено на интернет страницата на Областна администрация Търговище.

За участие в конкурса следва да се попълнят и изпратят заявление за кандидатстване (по образец) в срок до 15 април 2015 г. Адресът, на който следва да се подават формулярите е: гр.Търговище, ул. „Стефан Караджа” 2. Заявление за кандидатстване може да бъде изпратено и на e-mail адрес oblast@tg.government.bg или oblast@elnics.com, както и в деловодството на Областна администрация –Търговище. За контакти и допълнителна информация тел. 0601 613 35.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОБЛАСТНИ НАГРАДИ ЗА „НАЙ-ДОБРИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ” ПРЕЗ 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРС ЗА ОБЛАСТНИ НАГРАДИ ЗА „НАЙ-ДОБРИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ” ПРЕЗ 2014 г.
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новинитеОбластна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище