Дата / Час


вторник 17 март 2015 - 13:21:21
изглед за печат
В Областна администрация-Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по транспорт, председателствано от областния управител Светлин Бонев. На заседанието бяха съгласувани маршрутните разписания на автобусни линии от Областната транспортна схема, квота на община Опака, както следва:
с.Люблен – Търговище, с час на тръгване 5:50 часа от с.Люблен и съответно в 10:00 часа от гр.Търговище;
с. Гърчиново – Търговище, с час на тръгване 06:00 часа от с.Гърчиново и в 10:00 часа от Търговище;
гр. Опака – гр.Търговище, с час на тръгване от гр. Опака в 10:00 часа и от гр. Търговище в 13:00 часа;
с. Люблен – гр. Попово, с час на тръгване от с. Люблен в 17:05 часа и от Попово в 18:10 часа.
Членовете на Комисията обсъдиха и проблеми, възникнали при възлагането на превози по автобусните линии от Областната транспортна схема. Областният управител поясни, че към настоящия момент община Омуртаг е с изтекло разрешение за пряко възлагане на превозите и все още не е провела процедура по обществена поръчка. Той допълни, че за него е неприемливо мнението на представителя на община Омуртаг, според който няма правни основания за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки и по решение на кмета на общината са сключени договори с превозвачи за изпълнение на превозите по автобусните линии от квотата на община Омуртаг. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – Търговище споделиха, че нямат становище по въпроса.
На заседанието се дискутира и отпускането на субсидии за компенсиране на превозвачите за извършване на обществена превозна услуга, като бяха изразени различни мнения и коментари.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище