Дата / Час


вторник 26 януари 2016 - 07:34:16
изглед за печат
Днес, в Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. На заседанието, членовете на комисията обсъдиха и съгласуваха предложението на Регионалния инспекторат по образование за държавния план-прием за учебната 2016 - 2017 г.
Началникът на инспектората Дарина Димитрова представи предложенията на всяко училище за следващата учебна година, като някои от тях са за следните специалности:

- „Готвач” – „Производство на кулинарни изделия и напитки ” в ПГ по селско стопанство „Никола Пушкаров“- гр. Попово, прием след завършен осми клас, дневна форма на обучение, брой ученици 13, приемът през предходната година е реализиран с оптимална пълняемост;

- „Електротехник“, „Електрообзавеждане на производството“ в ПТГ „Цар Симеон Велики” - гр. Търговище, прием след осми клас, форма на обучение дуална, брой ученици 26, реализиран прием миналата година;

- „Компютърен аниматор“, „Компютърна анимация“ в ПГ по икономическа информатика „Джон Атанасов“ - гр. Търговище, прием след седми клас, дневна форма на обучение, една паралелка, 26 ученици, приемът през предходната година е реализиран с оптимална пълняемост.

Отчитайки състоянието на пазара на труда, както и данните за броя и баланса на учениците, завършващи седми и осми клас по общини и за областта през учебната 2015/2016 г., РИО Търговище счита, че предложения план-прием през учебната 2016/2017 г. е ориентиран към нуждите на местния бизнес, съобразен е с интересите на учениците и обезпечен с квалифицирани педагогически специалисти.

Дарина Димитрова сподели, че се запазва тенденцията на засилен интерес на кандидат-гимназистите към общообразователните училища поради високите резултати от държавните зрелостни изпити и успешното им реализиране във висшите училища на страната и чужбина. Налице е тенденция за нарастващ брой осмокласници, които продължават обучението си на територията на областта, за сметка на тези, които избират училища от други области.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище