Дата / Час


сряда 23 септември 2020 - 14:40:48
изглед за печат
Днес, 23.09.2020 г., в Пресцентъра на Областната администрация – Търговище се проведе работна среща, под председателството на Заместник областния управител г-н Панайот Димитров, за обсъждане на предложение на общините Попово и Опака, относно неизпълнение на маршрутни разписания от областната транспортна схема. На срещата присъстваха представители на Община Попово, Община Опака, Областен отдел „Автомобилна администрация“, ОД на МВР – Търговище и НСАПБ.

Заместник областният управител откри работната среща като даде думата на г-н Георги Георгиев, директор дирекция АКРРДС, да запознае присъстващите с внесеното в Областна администрация – Търговище предложение на общините Попово и Опака за неизпълнение на маршрутни разписания с №1.1.1 и №1.1.4 по автобусна линия Попово – Търговище, №2.2.2 и №2.2.3 по автобусна линия Попово – Люблен и №2.1.3 по автобусна линия Попово – Голямо Градище от областната транспортна схема, квота на община Попово, тъй като не могат да бъдат изпълнени условията на чл. 17, ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 16, ал. 4 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.След проведено обсъждане се установи, че за посочените маршрутни разписания от областната транспортна схема, квота на община Попово, не е осигурен минималният интервал от 60 минути между часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Опака. На основание изискванията на Наредба №2/15.03.2002 г. за минимум 60-минутен интервал между часовете на тръгване по едно и също направление и предвид това, че маршрутните разписания на автобусните линии от квотата на Община Опака осигуряват достатъчно покритие на населените места по направленията, присъстващите на работната среща единодушно приеха предложението на Община Попово и Община Опака за неизпълнение на маршрутните разписания с №1.1.1 и №1.1.4 по автобусна линия Попово – Търговище, №2.2.2 и №2.2.3 по автобусна линия Попово – Люблен и №2.1.3 по автобусна линия Попово – Голямо Градище от областната транспортна схема, квота на община Попово.

Въз основа на приетото предложение се взе решение за свикване на заседание на Постоянната комисия по транспорт, на което да се гласуват и одобрят обсъдените промени в маршрутните разписания на автобусните линии от квотата на Община Попово, елемент на областната транспортна схема.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище