Дата / Час


четвъртък 26 март 2015 - 14:23:22
изглед за печат
В Търговище се проведе поредната информационна среща, организирана от Министерството на земеделието и храните по повод разяснителната кампания „Директни плащания-2015 г.” На срещата присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов и експерти от МЗХ, заместник областният управител Йорданка Георгиева, директорът на Областна дирекция „Земеделие” Севда Ерменкова.

Повече от 100 земеделски производители от област Търговище се запознаха със схемите и мерките за директни плащания за 2015 г. Една от новите възможности е обвързаната подкрепа – за животни, плодове и зеленчуци, включително за оранжерийни площи, протеинови култури. Ще има допълнително плащане за младите земеделски стопани. Предвидена е специална схема за дребни земеделски стопани.
Въвеждат се изисквания за активен фермер и задължителна регистрация по чл.7 от ЗПЗП. Схемата за преразпределително плащане се запазва, но се въвеждат нови правила. Сред тях са заявяване на площите за подпомагане само при наличие на правно основание, индикация за наличие на застъпване при очертаване на площите за подпомагане, отдаване на пасищата с предимство на животновъди, без търг, заявяване на пасища при наличие на пасищни животни, възможности за регистриране на правните основания в ОСЗ и по време на кампанията.

Предвиждат се и промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Ще бъдат въведени новите схеми за подпомагане и техните базови параметри, предвижда се разширяване на негативния списък с лицата, които не са активни фермери.

Въвежда се намаление на плащанията: 5% за суми над 1500 евро и 100% за суми над 300 000 евро, при приспадане на разходите за заплати, данъци и осигуровки на заетите в земеделската дейност на бенефициента.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище