Дата / Час

На провелото се днес 28.07.22год. спешно заседание на Областния кризисен щаб, свикано областния управител и председател на щаба – Станимир Парашкевов, се предложи въвеждането на противоепидемични мерки на територията на област Търговище.

четвъртък 28 юли 2022 - 13:55:56
изглед за печат
В заседанието взеха участие представители на РЗИ- Търговище, РЗОК-Търговище, лечебни заведения за болнична медицинска помощ, ЦСМП, общини, Областна дирекция по безопасност на храните и ОД на МВР-Търговище.
По данни на Информационния портал, област Търговище е вече в етап 1 от Националния план. В националният план за справяне с епидемията са разписани точно мерките, които се приемат и прилагат при преминаване на даден регион в следващ етап. Актуалната епидемична обстановка, сочи, че заболеваемостта на 14-дневна база в нашата област се е покачила до над 150 души на 100 000 население към настоящия момент. Само за последните 14 дни общо заразените са 163, от тях, 19 души са отчетените днес.
В тази връзка Областния кризисен щаб предложи въвеждането на противоепидемични мерки, съобразени с тези, разписани в Националния план. Предложените противоепидемични мерки са заложени в заповедта на РЗИ- Търговище, която ще влезе в сила след съгласуване от страна на държавния здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев и ще бъде публикувана на официалната страница на РЗИ.
Това се очаква да се случи днес или в утрешния ден.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище