Дата / Час

Повод за свикване на днешното заседание е постъпила информация от ОДМВР – Търговище относно зачестилите случаи на тежки пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали граждани на територията на област Търговище

петък 26 май 2023 - 13:49:44
изглед за печат
Заседанието се проведе под председателството на областния управител Станимир Парашкевов, като присъстваха още заместник областният управител, гл. секретар и експерти от Областна администрация, ком. Димитър Димитров – началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Търговище, ст. инсп. Атанас Димитров – началник група „Пътен контрол“ при ОДМВР – Търговище, представители на Районните полицейски управления в Попово и Търговище, експерти от РЗИ – Търговище, ЦСМП – Търговище, РУО – Търговище, Областно пътно управление, Автомобилна администрация, РДПБЗН – Търговище, БЧК и Общините в областта. Чрез видеоконферентна връзка се включи г-н Светослав Васев – експерт от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Представителите на ОДМВР – Търговище изнесоха тревожни данни за пътните инциденти като цяло и завишен брой ранени и загинали граждани вследствие на ПТП в нашата област. От изготвен от ОДМВР – Търговище сравнителен анализ стана ясно, че в периода 1 януари – 12 май 2023 г. общият брой ПТП е нараснал с 54 бр., тежките ПТП са се увеличили с 26 бр., а ръстът при загиналите и ранените е съответно със 7 бр. и 40 бр. спрямо същия период на 2022 г.

В периода 1 януари – 12 май 2023 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Търговище, са регистрирани общо 257 бр. ПТП, от които 48 бр. тежки ПТП с 8 бр. загинали и 67 бр. ранени лица. За същия период на 2022 г. общият брой на ПТП е 203, от които 22 бр. тежки ПТП с 1 бр. загинал и 27 бр. ранени лица.
Членовете на комисията идентифицираха и обсъдиха различни проблеми, свързани с пътния травматизъм: състоянието на пътната мрежа, знаковото стопанство, наситеността и качеството на пътния контрол, но на първо място поведението на водачите и пътниците в моторните превозни средства – непоставяне на предпазни колани за водача и за пътниците, особено в автобуси и маршрутки, завишената скорост, дори и при поставени и обозначени камери, както и употребата на алкохол и упойващи вещества от водачите на МПС по време на шофиране.
В края на заседанието се разписаха конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност, съвместно между компетентните институции.
Взе се решение за извършване на съвместни проверки и огледи от органите на МВР с представители на стопаните на пътища (Общини и ОПУ) за установяване състоянието на пътната настилка, знаковото стопанство, маркировката, пътните принадлежности, светофарните уредби и останалите елементи на пътната инфраструктура. Проверките по републиканската пътна мрежа и по общинските пътища и улици следва да се организират през идния месец, като документираните резултати от извършените обходи и огледи да се докладват на следващото заседание на Областната комисия по БДП.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище