Дата / Час


понеделник 27 ноември 2023 - 11:51:52
изглед за печат
Онлайн обучение за работа с виртуална туристическа платформа организират от Министерството на туризма. Осъществяването на обучението е във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0003 - „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“ и изграждането на онлайн туристическа платформа.
„Целта на обучението е да представи възможностите на платформата и механизмите за актуализация на съдържанието й по отношение на туристически забележителности и атракции, полезна за туристите информация и други теми, свързани с дейността и развитието на туризма в съответните региони“, обясни Петя Анева, ст.експерт в Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация - Търговище.
Онлайн обученията на тема „Въвеждане на информация и работа с виртуална туристическа платформа“, чиято единична продължителност е до 30 минути, ще се проведат по следния график:

Дата Начални часове
28 ноември 2023 г. (вторник) 10:00 ч. / 13:00 ч. / 16:00 ч.
29 ноември 2023 г. (сряда) 10:00 ч. / 13:00 ч. / 16:00 ч.
30 ноември 2023 г. (четвъртък) 10:00 ч. / 13:00 ч. / 16:00 ч.


Желаещите могат да се включат в обучение по избор в удобен ден и час според горепосочения график на следния линк: https://bbb.gateway.bg/b/u2f-r3r-cyl-z6w.
А за тази цел е необходимо да потвърдят участие в срок до 27 ноември 2023 г. на електронна поща N.Manevski@tourism.government.bg , посочвайки име на участник и/или название на организацията и актуален адрес на електронна поща.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище