Дата / Час


петък 14 февруари 2020 - 14:04:37
изглед за печат
Днес, 14.02.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков се запозна на място със съоръженията, преграждащи дерето.
Нарушения на проводимостта на „Вардунско дере” бяха установени при проверка, осъществена на 04.02.2020 г. Тогава Комисия, назначена от областния управител, установи, че участък от речното легло на водоема е преграден с бетонен бент, като има изградено съоръжение за вземане на вода преди него. По този начин е ограничено водовземането за питейни нужди и прилежащата помпена станция, обслужвана от ВиК – Търговище ООД.
Очаква се съответните институции да подадат становища с направените констатации, съобразно ведомствените правила и законоустановените срокове. При нарушения на нормативната уредба в страната ще бъдат наложени и санкции.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище