Дата / Час


понеделник 09 март 2020 - 14:35:28
изглед за печат
Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19, РЗИ - Търговище представа следната информация:
Спрямо всяко лице, завърнало се от Китай, Италия, Ислямска република Иран и Република Корея, независимо от начина му на пътуване, се прилагат следните противоепидемични мерки:
1. На ГКПП летища София, Варна, Бургас, Пловдив и на ГКПП Кулата, Калотина, Кап. Андреева, Русе - Дунав мост се извършва термометриране на пристигащите лица от цитираните страни. Попърва се формуляр за събиране на данни за местопребиваване в България и данни за ОПЛ. При работа граничните здравии власти използват лични предпазни средства.
2. Формулярите се изпращат в срок до 24 часа на съответното РЗИ, на чиято територия ще пребивава лицето през последните 14 дни.
3. РЗИ информира по е-поща или телефон ОПЛ на лицата за необходимостта от карантина и осигуряване на активното им медицинско наблюдение за 14-дневен период. Лиза без ОПЛ се проследяват от РЗИ.
4. При отчетена телесна температура под 37°С лицето се поставя под 14 дневна домашна карантина и активно медицинско наблюдение - ежедневно термометриране и проследяване за поява на симптоми ( зачервено гърло, кашлица, затруднено дишане ).
5. Ако в рамките на 14-дневния период се по явят симптоми, съгласно актуалната дефиниция за случай на COVID-19, лицето незабавно се свързва по телефон със здравните власти (ОПЛ или РЗИ) и се транспортира от ЦСМП до лечебното заведение с инфекциозна структура за хоспитализация.
6. Ако не се появят симптоми в рамките на 14 дни се счита, че лицето е извън риск и карантината се преустановява.
7. При отчетена телесна температура 37°С и над 37°С лицето се транспортира със специален транспорт на ЦСМП до лечебно заведение с инфекциозна структура.
8. Всички контактни на заболялото лице се поставят под карантина и медицинско наблюдение до излизане на лабораторните резултати на заболелия.
9. При положителен резултат за COVID-19 на заболелия, карантината и медицинското наблюдение на контактните лица продължава до 14 дни след последния контакт със заболялото лице.
10. При отрицателен резултат за COVID-19 на заболелия, изследването се повтаря. При втори отрицателен резултат, карантината на контактните лица се отменя.

Персоналът, осъществяващ граничния здравен контрол, следва да бъде активно наблюдаван, навременно изследван и изолиран в случай на поява на симптоми, вероятно свързани с COVID-19.
Лечебното заведение, в което е хоспитализирано лице със съмнение за инфекция с COVID-19 прилага в пълен обем мерките за превенция и контрол на инфекции спрямо пациента, персонала и околната среда.
На територията на обл. Търговище до момента са регистрирани общо 13 лица, съобщени с формуляр за събиране на лични данни от граничните здравии власти. На 9 от тях домашната 14-дневна карантина е изтекла. През периода на изолация никой от тях не е проявил симптоми на заболяване. Четиримата, които са все още под домашна изолация се чувстват добре. РЗИ-Търговище извършва проследяване на всички от тях, без значение лицата с посочен ОПЛ ли са или без. Ежендевно служител от Д "Надзор на заразните болести" провежда телефонен разговор с лицата, за да се информира за състоянието им.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище