Дата / Час


сряда 01 септември 2021 - 12:05:09
изглед за печат
През 2021 г. предстои преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави - членки на Европейския съюз. Най-голямото статистическо изследване ще събере и предостави качествена и съпоставима информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, от една страна, а от друга - за характеристиките на сградния фонд и за жилищните условия на домакинствата в страната.

Данните от преброяването се използват в процеса на вземане на решения и при разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище