Дата / Час

Под ръководството на заместник областният управител на Търговище Валери Симеонов, днес се проведе заседание на комисията, която изготви Областната аптечна карта за област Търговище.

сряда 16 ноември 2022 - 14:45:00
изглед за печат
На заседанието присъстваха членовете на Комисията, определена със Заповед на Министъра на здравеопазването, в която са включени представителите на всички общини, на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Регионалната фармацевтична колегия-Търговище и др. В рамките на указаните срокове от Министрство на здравеопазването, Комисията събра необходимата информация за наличността на аптеки по населени места, разположение, достъпност, потребление и брой магистър - фармацевти и помощник- фармацевти. Съгласно утвърдена Методика и заложени осреднени данни за страната, бяха изчислени и данните, които формират областна аптечна карта за нашата област.

Тази аптечна карта показва минималните потребности относно необходимия минимален брой аптеки и за необходимия минимален брой на работещи магистър- фармацевти и помощник- фармацевти, които да обслужват тези аптеки. Целта на Областната аптечна карта, която се изработва за първи път, е да се покаже актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности, както и да се определи броя на магистър фармацевтите. В момента в областта функционират 28 аптеки, 22 от тях със сключен договор с РЗОК- Търговище. От тях 13 са в областния град, 5 в Омуртаг и 10 в Попово. Те се обслужват от 45 магистър-фармацевта и 46 помощник- фармацевта.

При определената в становището за областна аптечна карта, минимална потребност е от 40 аптеки в нашата област, включително и 3 аптеки с денонощен режим на работа. Необходими са минимум 109 магистър- фармацевта и 51 помощник- фармацевта. Заложена е и възможността, за разкриване на аптеки с ръководители помощник –фармацевти в по- малките населени места в общините Опака, Антоново и Омуртаг, където има труднодостъпни населени места и лекарство снабдяването е силно затруднено. Така получената аптечна карта за област Търговище ще бъде утвърдена от областния управител и изпратена в Министерство на здравеопазването.

Членовете на областната комисия се обединиха и около предложения, които ще бъдат депозирани в Министерство на здравеопазването, свързани с промяна на националната политиката, свързана с подобряване достъпа на населението до лекарствени продукти, особено с тези от първа необходимост.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната аптечна карта. За изготвянето на Националната аптечна карта ще бъде назначена национална комисия, чийто председател ще е министъра на здравеопазването.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище