Дата / Час

Днес, 16.02.2023г. в пресцентъра на Областна администрация заседава Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище

четвъртък 16 февруари 2023 - 14:01:24
изглед за печат
Държавния план- прием определя броя на паралелките по училища, броя на местата, на които се приемат ученици в VIII клас в паралелките за професионална и профилирана подготовка и специалностите по професии и по форма на обучение- дневна, вечерна, дуална и задочна форма на обучение. Заседанието, бе ръководено от областния управител на област Търговище и председател на Kомисията г-н Станимир Парашкевов. Участваха представители на областната и общински администрации, на РУО-Търговище, дирекциите „Бюро по труда“, КНСБ– Търговище, Търговско промишлената палата, НСО, регионалната служба по заетостта, директори на училища от областта. Г-жа Елка Станчева представи реализирания прием в училищата през настоящата учебна година и предложението на РУО за Държавния план прием и допълнителния план прием за учебната 2023/ 2024г. Предложението е съобразено със състоянието на училищната мрежа в областта, с обобщените резултати от анкетното проучване на областната администрация, съвместно с бюра по труда и агенция по заетостта, броя на завършващите седмокласници, анализа на план- приема за предходните три години, интереса на учениците и родителите, постъпилите заявки за обучение по специалности от професии от работодателите и др. Директорите на професионалните гимназии и средни училища имаха възможност да защитят своите предложения за броя и вида на паралелките за следващата учебна година.
941 ученици завършват 7 клас през тази учебна година в нашата област. Техният брой е почти същият от миналата учебна година. За тях училищата са заявили прием в 13 профилирани и 24 професионални паралелки, съобщи по време на представянето на план-приема началникът на РУО Търговище –г-жа Елка Станчева. За сравнение през миналата година училищата в Търговищка област са заявили 39 паралелки, а реално реализираните са 38.
В община Търговище 7 клас завършват

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище