Дата / Час


понеделник 01 април 2024 - 15:11:06
изглед за печат
Днес областният управител на област Търговище Гергана Цонева, заедно със зам.областния управител Димитър Станев, присъстваха на началната пресконференция, с която бе дадено начало на дейностите по проектите за обновяване и модернизация на I СУ "Св. Седмочисленици" и III ОУ "П. Р. Славейков" в гр. Търговище.
По време на пресконференцията кметът на Търговище д-р Дарин Димитров разясни, че обновяването на училищата ще бъде финансирано по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
"Реконструкцията и модернизацията на образователната среда е важна за нас. Тези ремонти ще допринесат за това тя да е по-привлекателна и така да ангажираме повече учениците", заяви д-р Дарин Димитров.
По време на пресконференцията бе уточнено още, че проектът за модернизация на I СУ възлиза на 4,4 млн. лв., а на III ОУ - на почти 2,5 млн. лв., като срокът за приключване на всички дейности е до края на 2025 г.
В I СУ "Св.Седмочислвници" е предвидено обновяване на цялата сграда - въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на инсталация за производство и консумация на енергия от възобновяеми източници, обнoвление на класните стаи и дворното пространство.
В III ОУ се предвиждат ремонти на покривната конструкция, на комините на газовите котли и на парната инсталация, поставяне на външна изолация, изграждане на инсталация за използването на алтернативни източници на енергия, обновяване на санитарните помещения и ремонт на приземния етаж на сградата.
"Образованието е най-важният фактор за изграждане на добре подготвенo, можещо и развито общество. Обновяването и модернизацията на съвременния облик на училищата и детските градини е основа и предпоставка за развитие на образователната система, функционалната насоченост на нормативната база и подготовката на младите хора. От съществена важност е стимулиращият и благоприятен учебен климат, който създава високи очаквания за всички страни от учебния процес", заяви областният управител на област Търговище Гергана Цонева, относно стартиращия проект по обновяване и модернизация на I СУ и III ОУ.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище