Дата / Час


сряда 10 април 2024 - 07:37:39
изглед за печат
По време на заседание в Пресцентъра на Областна администрация Търговище бе съгласувана Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2024-2026 г.
Членовете на Областния съвет за развитие на област Търговище приеха единодушно решението, заложено в дневния ред на заседанието.
Областният управител на област Търговище и председател на Областния съвет за развитие Гергана Цонева посочи, че това е четвъртата стратегия за личностно развитие на децата и учениците, изготвяна на областно ниво.
"Документът е в съответствие с разпоредбите на Закона на предучилищното и училищното образование. Стратегията е изготвена под ръководството на Регионално управление на образованието и се базира на приетите от общинските съвети Анализи на потребностите от подкрепа", обясни областният управител Гергана Цонева.
По време на заседанието Стефан Станчев, началник отдел в РУО - Търговище представи подробно изготвената Стратегия, разяснявайки основните принципи за подкрепа за личностно развитие, състоянието и готовността на институциите за осигуряване на подкрепа за личностно развитие.
"Основен принцип в Стратегията е подкрепата за личностно развитие да се осигурява на всички деца и ученици, в съответствие с индивидуалните им потребности с цел развиване на способностите и уменията им", допълнителни още областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
По време на заседанието взеха участие още зам. областният управител Димитър Станев, началникът на РУО Елка Станчева, представители на общините от областта и др.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище