Дата / Час

Централната избирателна комисия с разяснителна кампания за ученици и студенти, навършили 18 години

сряда 05 юни 2024 - 09:10:23
изглед за печат
Може ли ученици, студенти и докторанти да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

--- Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти), редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят пред секционната избирателна комисия:

-документ за самоличност;
-надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя на учебното заведение;
-декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се предоставя от секционната избирателна комисия.

От Централната избирателна комисия обръщат внимание, че за да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители гражданите трябва да имат избирателни права за съответния вид избор.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище