Дата / Час

ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ФУНКЦИИ

Извършва консултативна и експертна дейност на областно ниво, в зависимост от устройствените цели и задачи.

Председател: Областен управителПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище