Дата / Час

ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ФУНКЦИИ

Извършва консултативна и експертна дейност на областно ниво, в зависимост от устройствените цели и задачи.

Председател: Областен управител

Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище