Дата / Час

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ФУНКЦИИ

Координиране и обединяване усилията за създаване на условия за безопасност на движението и намаляване на пътно-транспортните произшествия.

ОБЛАСТНИ УЧЕНИЯ ПО БДП
2023 Г.
ЗАПОВЕД Отвори
ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНО УЧЕНИЕ ПО БДП Отвори

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОКБДП

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА 2021 Г. Отвори
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА 2022 Г. Отвори
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА 2023 Г. Отвори

ПЛАН-ПРОГРАМИ И ДОКЛАДИ НА ОКБДП

ПЛАН-ПРОГРАМИ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2021 Г. Отвори
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2022 Г. Отвори
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2023 Г. Отвори

ДОКЛАДИ

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2020 Г.
Отвори
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2021 Г.
Отвори
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2022 Г.
Отвори

МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 26.02.2021 Г.

ПРОТОКОЛ № 23/26.02.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 28.04.2021 Г.

ПРОТОКОЛ № 24/28.04.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 29.07.2021 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 25/29.07.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 20 - 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 26/29.10.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 03 - 09 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 27/10.12.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 17 - 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

ПРОТОКОЛ № 28/20.12.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 18 - 24 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 1/25.02.2022 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 22 - 24 МАРТ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 2/28.03.2022 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 15 - 21 АПРИЛ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 3 Отвори
Приложение Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 26 ЮЛИ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 4 Отвори
Приложение № 1 Отвори
Приложение № 2 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 24-28 ОКТОМВРИ.2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 5 Отвори
Приложение Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 29 НОЕМВРИ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 6 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 18 – 27 ЯНУАРИ 2023 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 1/30.01.2023 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 20 – 26 АПРИЛ 2023 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 2/27.04.2023 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 11 МАЙ 2023 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 3/11.05.2023 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 26 МАЙ 2023 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 4/26.05.2023 Г. Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 24 ЮЛИ 2023 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 5/24.07.2023 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище